Uvjeti korištenja

Uvjeti uporabe i korištenja web stranice

 
  1. Uvodne odredbe
Ovi Uvjeti uporabe i korištenja (dalje: Uvjeti) primjenjuju se na uporabu i korištenje ove web stranice.
Ova web stranica je u vlasništvu i njome upravlja Khalas SP d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vilima Korajca 25, OIB: 26104144943, zastupano po Snježani Piršl, direktoru, čiji dio poslovanja je Khalas nekretnine.
Registriranjem, pristupom ili drugim korištenjem ove web stranice, ovime se slažete s ovim Uvjetima. Samo korištenje ove web stranice podrazumijeva poznavanje i prihvaćanje ovih Uvjeta.
Korištenjem ove web stranice ili komuniciranjem s nama elektroničkim putem, suglasni ste i potvrđujete da možemo s Vama komunicirati elektronički na našoj web stranici ili slanjem e-pošte Vama.
 
  1. Autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva
Mi ili naši davatelji licenci posjedujemo i kontroliramo sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na web stranici te podatke, informacije i druge resurse prikazane ili dostupne na web stranici.
Osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije i izričito ne određuje, ne dobivate licencu ili bilo koje drugo pravo uporabe i/ili korištenja autorskim pravom, žigovima (registriranim zaštitnim znakovima), patentima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. To znači da niste ovlašteni i da nećete koristiti, kopirati, reproducirati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugrađivati ​​u bilo koji elektronički medij, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, prenositi, preuzimati, prenositi, unovčavati, prodavati, plasirati ili komercijalizirati bilo koje resurse na ovoj web stranici u bilo kojem obliku, bez našeg prethodnog izričitog pisanog dopuštenja, osim i samo u mjeri u kojoj je drugačije propisano propisima obveznog prava (kao što je pravo na citiranje).
Naša web stranica može sadržavati hiperveze (linkove) ili druge reference na web stranice drugih strana. Ne pratimo niti pregledavamo sadržaj web-mjesta drugih strana na koje se povezuje s ovog web-mjesta. Proizvodi ili usluge koje nude druge web stranice podliježu važećim uvjetima korištenja tih trećih strana.
 
  1. Odgovorno korištenje
Posjetom ovoj web stranici pristajete koristiti je samo u svrhe za koje je namijenjena i kako je dopušteno ovim Uvjetima, svim dodatnim ugovorima s nama i primjenjivim zakonima, propisima i općeprihvaćenim mrežnim praksama i industrijskim smjernicama.
Ne smijete koristiti naše web mjesto za korištenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kakvog materijala koji se sastoji od (ili je povezan) sa zlonamjernim računalnim softverom; koristiti podatke prikupljene s naše web stranice za bilo koju izravnu marketinšku aktivnost ili provoditi bilo kakve sustavne ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka na našoj web stranici ili u vezi s njom.
Sudjelovanje u bilo kakvoj aktivnosti koja uzrokuje ili može uzrokovati štetu na web stranici ili koja ometa rad, dostupnost ili pristupačnost web stranice strogo je zabranjeno.
Ne šaljite nikakve ideje, izume, autorska djela, poslovne tajne ili druge informacije koje se mogu smatrati vašim intelektualnim vlasništvom, osim ako prethodno nismo potpisali ugovor kojim se uređuje pitanje prava intelektualnog vlasništva ili ugovor o tajnosti podataka. Ako nam takav sadržaj otkrijete bez takvog pisanog ugovora, dajete nam svjetsku, neopozivu, neisključivu, besplatnu licencu za korištenje, reprodukciju, pohranjivanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju Vašeg sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem mediju.
  1. Prestanak korištenja
Možemo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili prekinuti pristup, privremeno ili trajno, web stranici ili bilo kojoj usluzi na njoj. Suglasni ste da nećemo biti odgovorni Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu takvu izmjenu, obustavu ili prekid Vašeg pristupa ili korištenja web stranice ili bilo kojeg sadržaja koji ste možda podijelili na i/ili putem web stranice. Nećete imati pravo na bilo kakvu naknadu ili drugu isplatu, čak i ako su određene značajke, postavke i/ili bilo koji sadržaj kojem ste pridonijeli ili na koji ste se počeli oslanjati trajno izgubljeni. Ne smijete zaobići, ili pokušati zaobići, bilo koje mjere ograničenja pristupa na našoj web stranici.
  1. Jamstva i odgovornost
Ova web-stranica i sav sadržaj na njoj pružaju se “kakvi jesu” i “kako su dostupni” i mogu sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. Izričito se odričemo svih jamstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, u pogledu dostupnosti, točnosti ili potpunosti sadržaja. Ne jamčimo da će ova web stranica ili naš sadržaj zadovoljiti Vaše zahtjeve; da će ova web stranica biti dostupno bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka.
Ništa na ovoj web stranici ne predstavlja niti je namijenjeno da predstavlja pravni, financijski ili medicinski savjet bilo koje vrste. Ako trebate savjet, obratite se odgovarajućem stručnjaku.
Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koju pretrpite Vi ili bilo koja treća osoba stranka, koja proizlazi iz Vašeg pristupa ili korištenja ove web stranice.
Naša maksimalna odgovornost prema Vama za svu štetu koja proizlazi iz ili je povezana s web-mjestom ili bilo kojim proizvodima i uslugama koji se oglašavaju ili prodaju putem web stranice, bez obzira na pravni temelj iz kojeg proizlazi odgovornost bit će ograničena na ukupnu cijenu koju ste nam platili za kupnju takvih proizvoda ili usluga ili korištenje web stranice. Takvo ograničenje primjenjivat će se ukupno na sve Vaše zahtjeve, radnje i uzroke radnji svake vrste i prirode.
  1. Naknada štete
Suglasni ste da ćete nam naknaditi svaku štetu, suprotstaviti se zahtjevima i osloboditi nas od i protiv svih potraživanja, obveza, šteta, gubitaka i troškova koji se odnose na Vaše kršenje ovih Uvjeta te primjenjivih zakona, uključujući prava intelektualnog vlasništva i prava na privatnost.
Propust u provedbi bilo koje odredbe navedene u ovim Uvjetima i/ili bilo kojem ugovoru, ili propust u iskorištavanju prava koje proizlaze iz , neće se tumačiti kao odricanje od takvih odredbi i neće utjecati na valjanost ovih Uvjeta ili bilo kojeg Ugovor ili bilo koji njegov dio, ili pravo na provođenje svake odredbe.
  1. Kršenja ovih Odredbi i uvjeta
Ne dovodeći u pitanje naša druga prava, ako na bilo koji način prekršite ove Uvjete, možemo poduzeti radnje koje smatramo prikladnima za rješavanje, uključujući privremenu ili trajnu obustavu Vašeg pristupa web stranici i/ili pokrenuti postupak protiv Vas.
 
  1. Cjelokupni ugovor
Ovi Uvjeti, zajedno s našom Politikom privatnosti, čine cjelokupni ugovor između Vas i Khalas SP d.o.o. u vezi s Vašim korištenjem ove web stranice.
 
  1. Ažuriranje ovih Uvjeta
S vremena na vrijeme možemo ažurirati ove Uvjete. Vaša je obveza povremeno provjeravati ove Uvjete uporabe i korištenja radi promjena ili ažuriranja. Datum naveden na početku ovih Uvjeta i odredbi je zadnji datum izmjene odnosno dopuna. Vaše daljnje korištenje ove web stranice nakon objavljivanja izmjena ili dopuna Uvjeta, smatrat će se potvrđivanjem da ste pročitali važeće Uvjete te da ih prihvaćate.
 
  1. Izbor prava, nadležnost i salvatorna klauzula
Ovi Uvjeti i odredbe podliježu zakonima Republike Hrvatske. Za sve sporove u vezi s ovim Uvjetima nadležan je sud u Zagrebu. Ako sud ili drugo tijelo utvrdi da je bilo koji dio ili odredba ovih Uvjeta i odredbi nevažeći i/ili neprovediv prema primjenjivom zakonu, takav dio ili odredba bit će izmijenjeni, izbrisani i/ili provedeni u najvećoj dopuštenoj mjeri kako bi izvršiti namjeru ovih Uvjeta. To neće utjecati na ostale odredbe.