Pravila privatnosti

 
 1. Uvod i opća načela
Khalas nekretnine su u vlasništvu Khalas SP d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vilima Korajca 25, OIB: 26104144943, zastupano po Snježani Piršl, direktoru (u daljnjem tekstu: Khalas nekretnine).
Khalas nekretnine ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obavezama koje propisuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR) te važećeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
U svojem se poslovanju Khalas nekretnine rukovodi temeljnim načelima zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR, što znači da podatke obrađuje zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Ako se ne slažete s ovim pravilima privatnosti, molimo Vas da se ne koristite našom stranicom.
Ova pravila privatnosti odnose se isključivo na osobne podatke koji se prikupljaju korištenjem naše web stranice.
 
 1. Voditelj obrade osobnih podataka
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - Khalas nekretnine djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka. Vašim osobnim podacima pristup imaju isključivo ovlaštene osobe Khalas nekretnine (voditelj obrade) i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade). Ako imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste vaši podaci molimo da nas kontaktirate na adresu: Khalas SP d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vilima Korajca 25 ili na email adresu: info@khalas-nekretnine.hr.
 
 1. Kada prikupljamo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke možemo prikupljati na sljedeće načine:
 • možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje unesete kod ispunjavanja obrasca za kontakt na našoj web stranici, zahtjeva za slanjem informacija i slično,
 • ako nas kontaktirate, možemo prikupljati i čuvati zapise o takvoj korespondenciji, uključujući eventualne osobne podatke koje navedete u toku korespondencije.
 1. Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?
Khalas nekretnine obrađuje one osobne podatke koje unesete kod ispunjavanja obrasca na našoj web stranici kao što su: navod o imenu i prezimenu, e-mail adresa i kontakt broj kako bi smo mogli odgovoriti na vaš upit.
 
 1. Za koje svrhe koristimo osobne podatke?
Khalas nekretnine kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora.
Osobne podatke koje prikupljamo o Vama koristimo za odgovaranje na Vaše upite.
 
 1. Pravna osnova za obradu podataka
Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR propisuje pravne osnove za zakonitu obradu osobnih podataka kako slijedi:
privola - kada ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka za pojedinu svrhu, zadržavajući pri tome pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.
 
 1. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?
Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako Vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe biti će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.
 
 1. S kime dijelimo osobne podatke?
Khalas nekretnine se obvezuje čuvati Vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez Vašeg posebnog odobrenja.
 
 1. Koja su Vaša prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR
Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR imate određena prava koja se odnose na Vaše osobne podatke, kako slijedi:
 • pravo na ograničenje obrade - imate pravo povući privolu
 • pravo na pristup - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR Vam daje pravo da možete zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na Vas, odnosno predmetna Uredba Vam daje pravo pitati nas koje Vaše osobne podatke imamo i kako ih obrađujemo. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).
 • pravo na brisanje (Pravo na zaborav) - kao fizička osoba imate pravo ishoditi brisanje svih svojih osobnih podataka koje imamo. Brisanje svojih osobnih podataka možete zahtijevati kada povučete privolu. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).
 • pravo na ispravak - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR Vam daje pravo na ispravak bilo kojeg osobnog podatka koji je netočan ili nepotpun te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s Vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi Kako nas možete kontaktirati).
 • pravo na prigovor - imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka kada obrađujemo Vaše osobne podatke a povukli ste privolu.
 • pravo na prenosivost podataka - imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli i ako je to tehnički izvedivo.
 
 1. Kako nas možete kontaktirati?
Vaša pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz ova Pravila o privatnosti su dobrodošli i u svezi s time nas možete kontaktirati na adresu: Khalas SP d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vilima Korajca 25, ili na email adresu: info@khalas-nekretnine.hr.
 
 1. Kako možete kontaktirati nadzorno tijelo?
Iako ćemo dati apsolutno sve od sebe da popravimo bilo kakvu situaciju vezanu uz Vaše osobne podatke oko koje niste zadovoljni, ako smatrate da Vašim osobnim podacima ne rukujemo propisno imate pravo kontaktirati nadzorno tijelo - Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas
 
 1. Izjava o korištenju kolačića?
Kolačići u Vašem pregledniku omogućuju nam da osiguramo rad svih funkcija internetske stranice, da određene sadržaje prilagodimo posebno za Vas i analizom posjeta stalno poboljšavamo internetsku stranicu. Osim toga, možete odlučiti da ne dopustite korištenje kolačića. U tom slučaju internetska stranica u Vašem pregledniku neće učitati nijedan trajni kolačić osim vlastitih kolačića kojima analiziramo posjećenost internetske stranice te kolačića koji Vam omogućuju da putem internetske stranice izvršite upit, no time Vam ne možemo jamčiti da ćete internetsku stranicu moći upotrebljavati u cijelosti.